Rzecznik Praw Konsumentów - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyRzecznik Praw KonsumentówNa ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej Chojnowa gościem sesji była Agnieszka Romanowska - Miejski Rzecznik Konsumentów z Legnicy, która poinformowała radnych o możliwości korzystania z bezpłatnych usług Rzecznika Praw Konsumentów działającego przy Urzędzie Miasta w Legnicy.

Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i Powiatu Legnickiego. Udziela wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (w sprawach nie związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej), w sporach z przedsiębiorcą - sprzedawcą, producentem, dystrybutorem. Udziela bezpłatnych porad oraz informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Poradnictwo obejmuje sprawy dotyczące:

* kupna - sprzedaży w sklepie;

* kupna - sprzedaży na odległość, (wysyłkowo, za pośrednictwem Internetu) oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domach klienta);

* telefonii stacjonarnej i komórkowej;

* telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;

* usług kurierskich;

* usług pocztowych;

* kredytów konsumenckich;

* ubezpieczeń;

* usług turystycznych;

* usług budowlanych;

* dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody;

* umów o dzieło (np. wykonanie mebli, naprawa samochodów, sprzętu).

W przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów Rzecznik może podjąć interwencję w indywidualnej sprawie konsumenckiej, dążąc do polubownego zakończenia sporu. Rzecznik może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów lub wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania

w sprawach ochrony interesów konsumentów. Miejski Rzecznik Konsumentów nie może natomiast zająć się sprawami, w których stroną jest Gmina Legnica, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Za-rząd Dróg Miejskich, Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe. Nie jest również właściwy w sprawach egzekucji prowadzonych przez Komorników Sądowych.

Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy może skorzystać każdy konsument będący mieszkańcem Legnicy i Powiatu Legnickiego w na-stępujący sposób:

* osobiście, po wcześniejszym umówieniu, w pokoju nr 18, Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8 - we wtorki 12:00-16:00,

w środy 12:00-15:30, w czwartki 12:00- 15:30;

* telefonicznie - we wtorki 12:00-16:00,

w środy 12:00-15:30, w czwartki 12:00- 15:30;

* pocztą elektroniczną:

rzecznik@legnica.eu.

Rzecznik udziela porad również przedsiębiorcom z zakresu prawa konsumenckiego, informując ich o obowiązkach wynikających z aktualnych regulacji prawnych.

Agnieszka Romanowska

- Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Katarzyna Szczypińska

- pracownik Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Urząd Miasta Legnica pl. Słowiański 8 59-220 Legnica

tel. 76 72-12-138 fax. 76 72-12-115 e-mail:

kszczypinska@legnica.eu www.legnica.eueg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama